Dezinfekcija vode i zraka

Specijalizirana prodavaonica medicinskih proizvoda registrirana kod Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Akcija! GENOX AGRO, prirodni neotrovni dezificijens za poljoprivredu, proizvodnju hrane te uzgoj životinja Prikaži uvećano

GENOX AGRO, prirodni neotrovni dezificijens za poljoprivredu, proizvodnju hrane te uzgoj životinja

Novi proizvod

Genox je visokoučinkovit proizvod za eliminaciju bakterija,  gljivica, virusa, biofilma i algi, te ima baktericidna, fungicidna, virucidna i algicidna djelovanja.

GENOX čuva zdravlje i potiče rast biljaka. EAW tehnoligija aktivnih iona daje snažan potencijal pripravku.

Više detalja

36,00 kn

Više informacija

Koristi se primjenom kod tretiranja alata, pribora, opreme i ambalaže, u proizvodnji presadnica povrća, sjemena                                                                                                   

Tretiranje tla - zemlje, prije sjetve, te nakon berbe, za tretiranje voća i povrća.

Također se koristi  u vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, kod  prerade grožđa i kod podrumarske djelatnosti.

Odličan je kod skladištenja i čuvanja proizvoda u hladnjačama, trgovačkim prostorima i produljuje dužu zdravstvenu ispravnost.

GENOX je neotrovan, ne nadražuje, ne uzrokuje nuspojave, ne sadrži opasne kemikalije.     

GENOX je certifiran ekološki proizvodi za higijenu, i dezinfekciju i zaštitu zdravlja čovjeka, životinja, biljaka te u  eko loškoj proizvodnji  hrane.Kakvoća stabilnost i primjenjivost na svim područjima bez posebnih mjera opreza s potpunom sigurnošću za djelatnike i konzumente.       


GENOX NASUPROT KLORU


GENOX je potpuno siguran, 100% biorazgradiv, ''zeleni'' dezinficijens, izuzetno učinkovit i snažan. EKO CERTIFICIRAN.
Sadrži tvari iz prirode, a osigurava obranu od mikroorganizama jednaku onoj koja se odvija u ljudskom organizmu.

Prema sigurnosno-tehničkom listu klora, on je vrlo otrovan, korozivan i može biti smrtonosan ako su udiše, a dokazano je i njegovo kancerogeno djelovanje. Klor je korišten kao prvi bojni otrov u 1. svjetskom ratu (1915.). 


Klor je trenutno najrašireniji dezinficijens. Koristi se za dezinfekciju i izbjeljivanje.

Upotreba klora za dezinfekcjiju pitke vode smanjuje se radi sigurnosti, očuvanja okoliša i posljedica po zdravlje ljudi i zajednicu. 

Smatra se da onečišćuje more, a u gornjim slojevima atmosfere, atomi klora sudjeluju u uništavanju ozonskog omotača. 

Neophodna je ekološki prihvatljiva zamjena kloru i ostalim oksidativnim dezinficijensima.

Istražene su različite zamjene kloru, uključujući sodu, sodu s bromidima, bromoklorodimetil hidantoin (BBCDMH), neoksidirajuća sredstva, ozon, UV, klor-dioksid, natrij-klorit, kloramin (klor i amonijak), bakar-srebro ionizacija i toplinska dezinfekcija. 

Zamjenske metode uključuju klorinatore, električni generirane ozonatore, i bakar/srebro katode koje koriste elektrčnu aktivnost kako bi se ioni bakra i srebra otpuštali u pitku vodu. 

Svaka tvar i sustav nude neku jedinstvenu prednost, ali svaka ima poseban nedostatak.

HOCl u GENOX-u ima sve prednosti kao i ostala dezinfekcijska sredstva i još i više, ali bez njihovih nedostataka. Objektivne analize uključuju slijedeće: učinkovitost, sigurnost, okus i miris, posljedice na opremu i sustave, učinak na naslage, biofilm, ostavljanje ostataka, jednostavnost primjene, održavanje i trošak.

GENOX je mješavina oksidanata. Iako se može mjeriti i dozirati kao slobodni klor (prema Pravilniku o ispravnosti vode za piće RH), pokazuje ponašanje povezano s aktivnom klor-kisik kemijom nego uobičajeni klor.

Nasuprot klornim tehnologijama, mješavina oksidanata kao GENOX nudi snažan dezinfekcijski učinak, uklanjanje biofilma, dugotrajnije količine rezidualnog klora i smanjeno stvaranje dezinfekcijskih nusproizvoda. 

Mješavina oksidanata brzo oksidira amonijak, sulfide, željezo i mangan, i može izazvati učinak mirkroflokulacije (smanjenje mutnoće) u predtretmanima. Uz to mješavina oksidanata pruža poboljšani okus i miris. GENOX čak i pri rezidualnim količinam od 12 ppm u tretiranoj vodi, ne ostavlja miris i okus po kloru.

Proizvodnja GENOX-a slična je proizvodnji standardnog natrij-hipoklorita (NaOCl), s jednom značajnom razlikom: natrij-hipoklorit spaja Cl2 s kaustičnom sodom (NaOH) kako bi se klor stabilizirao. 

Proizvodnja GENOX-a isključuje upotrebu kaustične sode. 

GENOX ima neutralan pH (6,5-7,5) dajući visoku učinkovitost u kratkom kontaktnom vremenu bez uporabe hidroksida. pH ljudskog tijela je približno 7.3, stoga pH GENOX-a pripada rasponu u kojemu je siguran za ljudski organizam.

Neovisna istraživanja potvrdila su da učinak GENOX-a na smanjenje ukupnog broja mikroorganizama nadmašuje onaj natrij-hipoklorita. Biocidna aktivnost HOCl ostvarena današnjom Aquagen tehnologijom je 300 puta jača nego natrij-hipoklorit proizveden dosadašnjim sustavima. 

Natrij-hipoklorit ili plinoviti klor pri jednakim koncentracijama kao u GENOX-u imaju niži i sporiji stupanj djelovanja na mikroorganizme i veću korozivnu aktivnost prema ASTM pravilima.

Aktivirana otopina poput GENOX-a zaključno je pokazala nadmoć nad kemijski proizašlim sredstvima u obje osobine: potpuni učinak i pri malim doziranjima te fizičko-kemijsku čistoću. Ova visoka biokemijska sposobnost naspram uobičajenih kemijskih sredstava dopušta uporabu GENOX-a pri nižim koncentracijama i doziranjima, smanjujući tako rizik od povratnog učinka na okoliš.

STABILNOST GENOX-a

GENOX ima produženi vijek trajanja i stabilan je i više mjeseci. Nasuprot tome, puno drugih superoksidirajućih sredstava stabilno je samo nekoliko sati, a proizvode se s vrlo ograničenim proizvodnim mogućnostima i trajanjem. U tim proizvodima, FAC nije stabilan i lako isparava iz vodene otopine, uzrokujući istovrmeno jaki miris po kloru te otežava spremanje, prijevoz i uporabu.

Čimbenici koji su mjereni kako bi se odredio vijek trajanja i stabilnost GENOX-a uključuju pH, ORP i FAC. Dodatna uobičajena metoda za određivanje stabilnosti odnosi se na sposobnost GENOX-a da uništi spore Bacillus subtilis, bakterije poznate među najotpornijima na klor. To je korisna mjera korištena radi određivanja trajnosti GENOX-a, jer na kraju ta je antimikrobna priroda ključ djelovanja GENOX-a kao visokoučinkovitog dezinficijensa.

Ispitivanje je provedeno kako bi se usporedio vijek trajanja GENOX-a (446mg/L aktivnog klora) naspram NaClO otopine (334 mg/L aktivnog klora) tijekom 54-dnevnog razdoblja pod slijedećim uvjetima: 4°C pod umjetnim svjetlom i pri sobnoj temperaturi (23±2°C) u prisutnosti prirodnoga svjetla u otvorenim i zatvorenim spremnicima. pH, ORP i FAC povremeno su mjereni tijekom tog razdoblja. Rezultati u pokazali da je GENOX ostvario duži vijek trajanja nego NaClO u svim provedenim uvjetima u odnosu na smanjenje količine klora i baktericidnu aktivnost. 

NEOTROVNOST GENOX-a

Prema podacima iz neovisnih ispitivanja provedenima od treće strane, nema dokaza otrovnosti ni u kojem obliku niti u kojem ispitivanju. Povrh toga ovo mišljenje podržano je i pregledom relevantne literature u kojoj je objavljeno da HOCl i OCl- pri niskim koncentracijama prisutnima u GENOX-u nemaju otrovnih učinaka. 

Prema ovom podatku razumno se može zaključiti da je GENOX neotrovan i siguran za uporabu u pripremi i obradi pitke i ostalih vrsta vode, industrijama i ostalim primjenama.

18 drugih proizvoda u istoj kategoriji: