Elektrostimulatori mišića (TENS)

Specijalizirana prodavaonica medicinskih proizvoda registrirana kod Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)